PRANAYAMA

W poszukiwaniu spokoju świat zainteresował się starą sztuką Pranayamy. To wielka dyscyplina i 4 aspekt Astanga Jogi (systemu składającego się z ośmiu poziomów). Prawdziwym celem praktyki oddechu jest przechwycenie, zgromadzenie i świadoma kontrola pranicznej energii (pierwotnej siły). Oprócz tego oddech będzie dostarczał ciału tlenu, a ten umożliwi komórkom pełnienie ich funkcji takich jak: przyswajanie pokarmu, usuwanie toksyn czy wzrost.

Same techniki Pranayamy, których możesz się nauczyć różnią się od siebie przepuszczaniem powietrza przez nozdrza oraz długością wykonywanych wdechów i wydechów. Joga bez praktyki Pranayamy jest jałowa. Im więcej człowiek ma lat, im dłużej praktykuje jogę, tym większego znaczenia nabierają ćwiczenia Pranayamy, ponieważ głęboko uspokajają umysł, a umysł jest bezpośrednio związany z oddechem. Oddychamy wszyscy, ale czy prawidłowo i uważnie?

„Dlaczego zostajesz w więzieniu skoro drzwi są szeroko otwarte.”
Rumi

ODDECH JEST ŻYCIEM

Oddech jest pomostem między ciałem, duszą, a umysłem. Koncentracja na nim jest uniwersalną techniką doznawania oświecenia i uzdrowienia. Świadoma kontrola oddechu jest czwartą z 8 gałęzi  Jogi. Treścią oddechu jest: 

 • siła życiowa (energia, annamaja-kośa),
 • umysł (manomaja-kośa),
 • oraz cykliczność (świadomość – dżiwatman).

Techniki oddechowe powinny być wykonywane pod kierunkiem nauczyciela, który uświadamia o procesie oddechowym i kierowaniem strumienia powietrza, uczy sztuki siedzenia, przekazując zarówno rady, jak i przeszkody oraz przestrogi.

Praktykujący otrzymuje podstawowe i ważne informacje czym jest Pranayama, prana (energia życiowa), 4 pozostałe energie witalne; gdzie krążą i w jaki sposób należy je regulować (bandhy) oraz uczy o zależności między praną a umysłem.

Formułując naukę o oddechu w oparciu o zrozumienie, jasność oraz mądrość.

Chociaż oddychanie jest naturalnym procesem to zdumiewa fakt, że wiele osób nieprawidłowo oddycha: płytko, niepotrzebnie podnosząc ramiona, przez usta, wydymając brzuch jak bukłak podczas wdechu. Praktyka Pranayamy zmienia te złe, nawykowe przyzwyczajenia uświadamiając, że najważniejszym celem Pranayamy jest przechwycenie, zgromadzenie i świadoma kontrola pranicznej energii w naszym organizmie. Gromadzona i przechowywana w systemie nerwowym zwłaszcza w splocie słonecznym może być, dzięki Jodze, sterowana poprzez MYŚL. W ten sposób Joga daje nam możliwość świadomego i wolicjonalnego dotarcia do samych źródeł życia.

Przystępując do Pranayamy należy nie zapominać o poważnym potraktowaniu i przepracowaniu  dwóch pierwszych etapów ścieżki: jogi yam oraz niyam.

TECHNIKI PRANAYAMY

√ NADI – SADHANA PRANAYAMA

Jest to ćwiczenie bez zatrzymania oddechu prowadzące do uzyskania równowagi oddechowej potrzebnej do:

 • wyrównania długości wdechu i wydechu,
 • osiągnięcia jednakowego strumienia powietrza (prany) poprzez naprzemienne zamykanie otworów nosowych,
 • oczyszczenia nadis i zapewnienia skuteczności innych ćwiczeń pranajamicznych,
 • ćwiczenie tworzy równowagę między lewą a prawą półkulą mózgu.

√ UJJAYI – PRANAYAMA

 • uspokaja układ nerwowy, stabilizuje umysł i działa leczniczo w przypadku wyczerpania, pieczenia w klatce piersiowej,
 • poprawie ulega metabolizm w całym organizmie,
 • napowietrza płuca i tonizuje układ nerwowy,
 • pojawia się uczucie świeżości i zdrowia,
 • poprawia się działanie ważnych organów oraz gruczołów wydzielania dokrewnego,
 • wzmacnia się krtań.

BHASTRIKA – PRANAYAMA

 • zapobiega chorobom dróg oddechowych,
 • usprawnia procesy trawienne,
 • znika zmęczenia fizyczne,
 • wzmacnia mięśnie brzucha i pobudza pracę jelit,
 • następuje wzrost poboru tlenu nawet do 18 %,
 • dzięki energetycznemu wydechowi wydala się maksymalna ilość zanieczyszczonego powietrza.

,,Kiedy oddech wędruje, umysł jest niespokojny,
gdy oddech się uspokaja, spokój udziela się umysłowi.”
Hahta Joga Pradipika

FI_Studio_Szkola_Jogi_Opole_Joga