Nauczyciel
jogi

Rolą nauczyciela jest przebudzenie adepta i otwarcie go na poznanie prawdy o sobie.

Zaufanie

Podczas swojej wieloletniej praktyki zdałam sobie sprawę, że język ma mantryczny charakter. Słowo samo w sobie zawiera dźwięk, który ma istotny wpływ na otoczenie. Dlatego, ucząc, staram się mówić żywym poglądowym językiem. Przekonująco, lecz spokojnie – w jasny, precyzyjny i pełen znaczenia sposób.

  • Godnego nauczyciela jogi nie rozpoznaje się patrząc na niego, ale… słuchając go.
  • Nie zmienia filozofii, pozostaje wierny oryginalnemu przekazowi, nie dopasowuje nauk do zachcianek audytorium, aby zyskać większy poklask.
  • Nie zmusza do stosowania przekazywanej wiedzy.
  • Uczy kierując się dobrem innych.
  • Bycie doświadczonym wspaniałym nauczycielem nie zależy od uzyskanych dyplomów i certyfikatów, narodowości, koloru skóry, fryzury lub ubrania, ale przede wszystkim od odpowiedniego stanu świadomości i głębokiego intuicyjnego zrozumienia nauki jogi opartego o lata ścisłej praktyki.

Kazimiera Prusko

Nazywam się Kazimiera Prusko. Jestem absolwentką szkoleń Jogi Jivamuki w Niemczech oraz instruktorem rekreacji ruchowej – ćwiczenia psychofizyczne.

Ukończyłam liczne kursy i warsztaty. Systematycznie pogłębiam swoją wiedzę w poważnych ośrodkach Jogi biorąc udział w szkoleniach i spotkaniach w kraju, jak i za granicą. Prywatnie jestem zainteresowana ścieżką Dżniana Joga oraz Bhakti Joga. Pierwsza z nich prowadzi do mądrości przez poznawanie, rozum i wiedzę. Natomiast druga, umożliwia udoskonalenie sfery emocjonalnej oraz wyzwolenie sił, które przeobrażają wszystkie właściwości człowieka. Chcąc dzielić się tym, czego się nauczyłam i doświadczyłam, w 2003 roku założyłam Szkolę Jogi, której formułę edukacyjną opieram na starożytnej wiedzy jaką jest Joga.

Przez lata nauczania Jogi wiem, że u podstaw jej filozofii leży zasada, że nie należy sprzeniewierzać się swojej naturze, a dążyć do poznawania wewnętrznej prawdy o sobie i być sobą. To znaczy, pozostawać w zgodzie z tą przeczuwaną wizją siebie samego i żyć z własnym wewnętrznym rytmem. Nigdy nie dążyć do przeobrażenia siebie, ponieważ substancja naszej  osobowości nigdy nie jest przypadkowa, a nasze zadanie polega na jej uszlachetnianiu, a nie na zmianie na inną. Taka  zmiana jest zresztą niewykonalna i niestety, podjęte próby kończą się nieświadomą hipokryzją. Dlatego, ucząc jogi nie przekazuję wiedzy, ale wskazuję środki za pomocą, których może ona być samodzielnie zdobywana przez praktykującego. Jako ucząca, nauczam techniki potrzebnej do osiągnięcia bezpośredniego poznawania. Żadne doświadczenie ani wiedza nie zostaną uznane przez praktykującego za prawdę dopóki nie przesączą się przez jego umysł i dopóki jego świadomość nie rozpozna ich jako prawdy. Nauczanie Jogi traktuję jako proces budzenia się praktykującego do jego własnej wewnętrznej wiedzy. Nie ma tu miejsca na ślepą akceptację lub wiarę – albo ktoś doświadczył i wie, albo nie doświadczył i nie wie. Bo przecież każdy człowiek przedstawia sobą nieprzenikalną tajemnicę i tylko w ten sposób należy go traktować.

Jeżeli chcesz nad sobą popracować, szukasz spokoju lub równowagi – po prostu spróbuj!
Umów się na pierwsze zajęcia.

Zapraszam,
Kazimiera Prusko