Szkoła
Jogi

Moja szkoła

Moją prace zabarwia poszukiwanie odpowiedzi na ważne pytania: Kim jestem? Jaki jest sens życia? Czym jest dobro? Większość ludzi przyjmuje gotowe odpowiedzi dostarczane przez: sprawującą władzę, religię, filozoficzne domysły. Jednak duchowego poszukiwacza nie tak łatwo zadowolić. Dlatego poszukuję odpowiedzi na ważne pytania wszędzie tam gdzie mnie poprowadzą. Nie tylko w miejsca, które znam albo chce odwiedzić. Częściowo je odnalazłam w starożytnej wiedzy i nauce jaką jest joga i medytacja …

Filozofia

Nasza epoka stoi pod znakiem niespotykanego dotąd dynamizmu. Ludzkość kroczy ku wolności, a globalizacja i nowe technologie mają jej w tym pomóc. Rewolucja biotechnologiczna i technologia informatyczna zmienia rzeczywistość i ma ogromny wpływ na człowieka. Algorytmy oparte na big data, czujniki biometryczne, SI umożliwiające gromadzenie ogromnej ilości danych to już codzienność. Świat coraz bardziej się komplikuje, a ludzie nie zdają sobie sprawy jak mało wiedzą co się wokół nich dzieje. Technika oddaliła nas od naszego ciała. Odseparowani od zmysłów i fizycznego otoczenia stajemy się wyobcowani i zdezorientowani, a przecież aby wciąż się rozwijać musimy mieć oparcie w połączonych bliskimi więziami społecznościach.

Ochroną przed cyfrową dyktaturą jest znalezienie na siebie innego pomysłu. Na pewno warto zadbać o spójny kodeks wartości. Przed dotkliwą złożonością realnego świata potrafi przeprowadzić joga oraz medytacja. Ucząc jak dzięki odcięciu od: obcych opisów, cudzych opowieści, dogmatów, filozoficznych domysłów można zrozumieć rzeczywistość swojego umysłu. Joga zaś jest doskonałym narzędziem do kontaktu z własnymi doświadczeniami. Całość umożliwia wykonanie ogromnego kroku w kierunku: rozwoju fizycznego, rozwinięcia współczucia dla cierpiących istot, myślenia w sposób wolny, odpowiedzialności za własne czyny, rozróżnienia prawdy od wiary.

Poznawajmy siebie. Ta rada nie była nigdy bardziej nagląca niż teraz. Zanim nie zrobi tego za nas ktoś inny. Bo aby rozumieć świat i siebie należy działać. Dlatego dołącz i zapisz do grupy najlepiej jeszcze w tym tygodniu .
Aby mieć znaczenie!

Zapraszam na zajęcia w Szkole Jogi :)

Zajęcia

Pomożemy Ci dopasować poziom zajęć do Twojej aktualnej
formy fizycznej.